България посреща Световния ден за психично здраве с най-малко психиатри

Българите най-често страдат от тревожни разстройства – 11.4% от населението, разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) – 6.2%, злоупотреби с вещества – 3.3 %. Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. За съжаление все по-рядко хората с подобни проблеми се обръщат за помощ към лекарите.

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист –психиатър, психотерапевт, психолог. При хронични заболявания, свързани с дефицит на социални умения и възможности за самостоятелен живот, в терапията е необходимо да се включват и социални работници, които да провеждат психосоциална рехабилитация на потърпевшите. Нужно е и обществото да преодолее стигмата към психиатричната помощ и проблеми, за да се получи адекватно лечение още в ранните стадии на разстройството.

На фона на непрекъснатото увеличаване на заболеваемостта посрещаме този ден с най-малко психиатри на глава от населението в Европейския съюз – в пъти по-малко, алармира д-р Никола Марков. Изтъкнатият специалист с над 20 години самостоятелна практика е носител на годишната награда за принос към българската психиатрия „Доц. д-р Георги Койчев` 2020“ на сдружение „Колегиум частна психиатрия“. Д-р Марков посочва, че в България практикуват от 3 до 8 пъти по-малко психиатри на глава от населението в сравнение със страни като Гърция и Швейцария, например. А измерено обективно народите на тези държави са по-щастливи от нас.

„Шепа млади психиатри търсят мотив да останат да работят у нас. Нека им помогнем финансово като подкрепим със средства фондация „Млади медици за България!“, апелира д-р Марков. Той даде личен пример като дари на фондацията паричното измерение на присъдената му преди дни награда от 1000 лв. „Инвестирайки в тях инвестираме в собственото си психично здраве!“, категоричен е лекарят. Фондацията вече има двама кандидат бенефициенти, специализиращи психиатрия. Организацията има за цел да подкрепя специалисти на възраст до 35 години, учещи и/или работещи вече медицина, дентална медицина, фармация, медицински сестри, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и инструктори по хранене, да ги мотивира да остават и да се развиват професионално в България. 25 бенефициента на фондация „Млади медици за България“ започват да получават от октомври финансова подкрепа от 500 лева на месец. Кои са те, как да се кандидатства за паричния стимул или как да дарите средства – вижте в сайта на сдружението www.mm4bg.com.