Дарители

Доброто здраве на нацията е по-ценно от най-голямото богатство! За да се реализира това, трябва първо обществото да разбере, че може да получи качествено здравеопазване в страната си и второ младите специалисти да повярват, че могат да бъдат оценени тук, както морално, така и финансово.                  
Обръщаме се към всички съпричастни – инвестирайки в младите медици, инвестираме в собственото си здраве!
Може да дарите средства на фондацията по време на организираните от нея събития и кампании, или на банковата сметка:

Фондация Млади Медици За България
Банкова сметка: BG31UBBS80021098963140
                 Банка – ОББ

Уважаеми Дарители,
Управителният съвет на ФММБ, както и всички одобрени кандидати, изказват искрена благодарност към Вас!
Подкрепата Ви е важна за реализацията на нашата кауза.

Дарители:

Динко Младенов – 27 500 лв.
Пенка и Том Хигинс – 10 000 лв.
Клиника Медикус Алфа – 6000 лв. годишно
ХМЦ – Кирил Василев – 6000 лв годишно
Елаците Мед АД – 5000 лв.
Юнион Транс ЕООД – 5000 лв.
Мария и Йордан Илийкови – 3000 лв.
Дека Трейд ООД – 2500 лв.
Елена и Георги Манолови – 2500 лв.
Медикал – Ани Симеонова и Кристиян Саралиев – 2360 лв.
Димитър Вучев – 2100 лв.
Жулиета и Некрас Хайманови – 2000 лв.
Индекс6 ООД— 2000 лв.
Даниела Димитрова – 1500 лв.
Димитър Русев и Гергана Йончева – 1500 лв.
Никола Марков и Любка Илиева – 1500 лв.
Капка и Марин Арсови -1500 лв.
Чиполино ЕООД – 1500 лв.
Бояна и Антон Тончеви – 1300 лв.
Цвета Велева – 1300 лв.
Величка К.Найденова – 1000 лв.
Ивайло В. Димитров – 1000 лв.
ЕТ Йордан Попов – 1000 лв.
Маргарита и Стефан Никитови – 1000 лв.
Маргарита Господинова – 1000 лв.
Ангел Пачаманов – 1000 лв.
Вивасалюшънс ООД- 1000 лв.
Куултранс, Марин Желев – 1000 лв.
МБАЛ Полимед – 1000 лв.
Радка и Христодар Кличеви – 1000 лв.
Сем. Рогачеви – 1000 лв.
Петя и Свилен Димови – 600 лв.
Атанас Георгиев – 500 лв.
Мария Пищалова – 500 лв.
Миглена и Иван Запрянови – 500 лв.
Макском ЕООД – 500 лв.
Васил Будев – 500 лв.
Делова седмица консулт, Юра Шишкова – 500 лв.
Младен Младенов – 500 лв.
Илия Будев – 500 лв.
Иванка и Дончо Господинови – 500 лв.
Малина и Иван Делчеви – 500лв.
Юлияна Рангелова и Мирослав Илиев – 500 лв.
Марий Косев – 500 лв.
Елеонора и Огнян Рангелови – 500 лв.
Иван Демерджиев – 400 лв.
Малина и Михаил Ванчеви – 400 лв.
Методи Цветков – 400 лв.
Таня и Николай Илиеви – 300 лв.
Магдалена и Саветослав Овчарови – 300 лв.
Веска и Пламен Мандеви – 300 лв.
Николай Динков – 300 лв.
Ваня и Марин Пелтекови – 300 лв.
Пепа и Калин Калинови – 300 лв.
Викинг Т – 300 лв.
Диана и Александър Кабзималови – 300 лв.
Мануела и Димитър Йончеви – 300 лв.
Ина и Борислав Калневи – 300 лв.
Ваня и Рангел Стареви – 300 лв.
Диана и Анести Тимчеви – 250 лв.
Сем. Тисели – 250 лв.
Сем. Динкови – 250 лв.
Маргарита и Николай Александрови, Милена и Пламен Байкови, Веска и Наско Вангелови,Мария Василева, Йорданка и Любомир Василеви, Елена и Владимир Велеви; Ангел и Карла Велеви; Кристина и Кънчо Видолови; Мариана и Стефан Горанови; Веселина и Нешо Маринови; Цвета и Красимир Грудеви; Ивета Динкова; Любка И Динко Желеви; Гергина и Валентин Иванови; Вирджиния и Спасимир Иванови; Кирил Ивановв; Михаил Калнев; Людмила и Троян Коджабашеви; Юлия и Диан Колеви; Мария и Димитър Колеви; Иля Млечков; Стефка и Николай Назлъмови; Георги Николов; Раиса и Евгени Николови; Албена и Васил Панови; Павлина Паунова; Варта Саркисян; Петя и Димитър Свещарови; Джулия Стоянова; Пенка и Атанас Чобанови; Мария и Тодор Юнакови; Маргарита Вачева; Тоня Чепилска; Нели Георгиева; Галина Драганова; Мирослава Тарълова; Валентина Грозева; Валентина Вапцарова; Николина Аргирова, Елина Николова, Диана Пенкова, Христина Лазарова
Екип “Медикус Алфа”
Анонимни дарители – 3890 лв.
Следва …