Дейност

Предмет на дейност на фондация

Фондация Млади медици за България подпомага професионалното и кариерно развитие на младите медици* в Република България.

* Млади медици са всички физически лица на възраст до 35 години, учещи и/или работещи по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински и рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Зъботехник“ и „Инструктор диетично хранене“.

Цели на фондацията

Финансова подкрепа на студенти медици, мотивирани да работят по специалността си в Република България след своето дипломиране;

Предоставяне на финансова подкрепа на студенти медици, желаещи да работят по време на своето следване;

Финансова подкрепа на новозавършили български медици, мотивирани да останат на работа в Република България;

Финансова подкрепа на новозавършили чуждестранни медици, мотивирани да останат и работят в Република България;

Финансова подкрепа на млади медици, мотивирани да работят (вкл. и почасово) в медицински центрове и болници, извън университетските и областни градове;

Финансова подкрепа на млади медици от етническите групи в Република България, мотивирани да работят (вкл. и почасово) и в родните си населени места и райони;

Финансова подкрепа на специализиращите млади лекари, мотивирани да продължат кариерата си в Република България;

Финансова подкрепа на млади лекари, работещи в чужбина, мотивирани да се завърнат и продължат кариерата си в Република България.

Финансова подкрепа на млади лекари от българските общности в чужбина, мотивирани да продължат кариерата си в Република България.

За постигане на своите цели, фондацията осъществява следните дейности:

  1. Информационно разпространение (вкл. и медийно) за дейността на фондацията;
  2. Провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност;
  3. Провеждане на всякакви легални и разрешени от закона мероприятия, с цел набиране на финансови средства;