Екип

Управителен Съвет

Д-р Динко МладеновПредседател на Управителния съвет, учредител и първи дарител на фондация Млади медици за България
Д-р Младенов е лекар с 37 г. стаж, основател, управител и главен консултант на клиника „Медикус Алфа“ – Пловдив.

Д-р Никола МарковЗаместник-председател на Управителния съвет
Виден специалист по психиатрия, лектор в България и чужбина. Отговаря за подбора на кандидати, насочили се към специалностите с най-сериозен кадрови дефицит.

Д-р Васил Будев Заместник-председател на Управителния съвет
Изтъкнат дентален специалист, бивш помощник-декан на Факултета по Дентална медицина в Медицински Университет – Пловдив, виден общественик. Отговаря за подбора на кандидати по специалност „Дентална медицина“, дентални лекари и зъботехници.

Д-р Анета Славова Член на Управителния съвет
Началник сектор „Вътрешни болести“ в клиника „Медикус Алфа“. Отговаря за професионалния подбор на младите лекари.

Цвета Велева Член на Управителния съвет
Магистър по „Здравни грижи“. Главна медицинска сестра в клиника „Медикус Алфа“. Отговаря за подбора на специалисти по здравни грижи, лаборанти и рехабилитатори.

Младен Младенов – Член на Управителния съвет
Финансист. Отговаря за финансовите аспекти в дейността на фондацията.

Адв. Димитър Колев – Член на Управителния съвет
Юрист. Отговаря за юридическите аспекти в дейността на фондацията.

Управителният съвет изпълнява своите функции безвъзмездно.