Контакти

Пловдив
ул.”Велико Търново” 21
office@mm4bg.com
Лилия Пачалова – Административен секретар, тел. 0899151513

Банкова сметка: BG31UBBS80021098963140
Банка – ОББ