Цели

Цели на фондацията:

  • финансова подкрепа на студенти-медици мотивирани да работят по специалността си в Република България след своето дипломиране;
  • предоставяне на финансова подкрепа на студенти-медици, желаещи да работят по време на своето следване;
  • финансова подкрепа на новозавършили български медици мотивирани да останат на работа в Република България;
  • финансова подкрепа на новозавършили чуждестранни медици мотивирани да останат и работят в Република България;
  • финансова подкрепа на млади медици мотивирани да работят (вкл. и почасово) в медицински центрове и болници, извън университетските и областни градове;
  • финансова подкрепа на млади медици от етническите групи в Република България мотивирани да работят (вкл. и почасово) и в родните си населени места и райони;
  • финансова подкрепа на специализиращите млади лекари мотивирани да продължат кариерата си в Република България.
  • финансова подкрепа на млади лекари, работещи в чужбина мотивирани да се завърнат и продължат кариерата си в Република България.
  • финансова подкрепа на млади лекари от българските общности в чужбина мотивирани да продължат кариерата си в Република България.