Одобрени кандидати – група 2

 • Д-р Гергана Узунова-Вълкова – лекар по Дентална медицина, работи в дентален кабинет в с. Ново село , Пловдивска област;
 • Д-р Радостин Рашев – специализант по Ендокринология в МБАЛ „Пазарджик“;
 • Д-р Динко Щилянов – специализант по Анестезиология и интензивно лечение в „УСБАЛ по Онкология“, гр. София;
 • Д-р Юлияна Георгиева – младши лекар в СГЕБАЛ „Еврохоспитал“ гр. Пловдив;
 • Д-р Николай Шопов – лекар-специализант в Отделение по Медицинска Онкология в МБАЛ „Централ Онко Хоспитал“ гр. Пловдив;
 • Стефанела Ходжева – студент 5-ти курс по Медицина, работи като здравен асистент в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Пловдив;
 • Д-р Анжела Парванова – лекар по Дентална медицина, работи в дентален кабинет в с. Каравелово и в училищен дентален кабинет в ОУ „Иван Вазов“, гр. Сопот;
 • Олег Олтян – студент 6-ти курс по Дентална медицина, асистент на дентален лекар в с. Каравелово , Пловдивска област;
 • Калина Василева – студент по Медицина, 6-ти курс, работи като здравен асистент в клиника „Медикус Алфа“ и УМБАЛ „Св. Георги“ ;
 • Д-р Габриела Шопова – лекар по Дентална медицина, работи в дентален кабинет, гр. Пловдив
 • Стефан Грънчаров – студент по Медицина, 6-ти курс, работи като здравен асистент в УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив;
 • Д-р Георги Желев – специалист по Пластична, Естетична и Реконструктивна хирургия. Работи в УМБАЛ „Св. Георги“;