Одобрени кандидати – група 4

 • Д-р Иван Костов – лекар-специализант по Гастроентерология във ВТОРА МБАЛ-София, гр. София
 • Д-р Димитър Коемджиев– лекар-специализант по Гастроентерология в „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, гр. София
 • Явор Тошев– студент 6-ти курс, Медицина; здравен асистент в УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив
 • Д-р Атанас Папазов– лекар във Вътрешно отделение на„МБАЛ Първомай“, гр. Първомай; лекар в Първо отделение по кардиология към „МБАЛ – Пловдив“, гр. Пловдив
 • Иван Ситников – студент 5-ти курс, Медицина, здравен асистент в УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив
 • Д-р Анастас Георгиев – лекар по дентална мецидина в АИПППДМ „Волю Неволю“ с. Крислово и в ЕТ НЕЛИДЕНТ – д-р Нели Радулова АИПППДМ, гр. Пловдив
 • Д-р Стоян Георгиев – работи в Индивидуална дентална практика в гр Димитровград
 • Д-р Ангел Тодев – лекар в Инфекциозна клиника УМБАЛ Св Георги
 • Д-р Боряна Илчева – лекар-специализант по Обща и Клинична патология, ВМА София
 • Д-р Гергана Въжева – лекар-специализант по Дерматология и венерология, УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив; докторант в катедра „Дерматология и венерология“, МУ Пловдив
 • Д-р Евелина Михайлова – лекар-специализант по Ендокринология във ВТОРА МБАЛ -София, гр. София
 • Антоана Гочева– студент 5-ти курс, Медицина; Здравен асистент в УМБАЛ Софиямед гр. София
 • Лора Маркова– студент 4-ти курс, Медицина, здравен асистент в СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“, гр. София
 • Николай Стойчев– студент 5-ти курс, Медицина, санитар в МБАЛ МК „Свети Иван Рилски“, гр. Пловдив
 • Д-р Радослав Асенов– лекар по дентална медицина в клиника „VM DENTAL CENTER“, гр. Кърджали и в Индивидуална дентална практика в с. Долен , общ. Златоград
 • Д-р Стилиян Младенов– лекар-специализант по Ортопедия и Травматология в УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив
 • Д-р Танислав Илчев – лекар-специализант по Анастезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“, гр София; асистент в катедра „Анастезиология и интензивно лечение“, МУ София
 • Д-р Красимира Бербенлиева – специалист Анестезиология и интензивно лечение в КАИЛ към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив