Дарители

Доброто здраве на нацията е по-ценно от най-голямото богатство! За да се реализира това, трябва първо обществото да разбере, че може да получи качествено здравеопазване в страната си и второ младите специалисти да повярват, че могат да бъдат оценени тук, както морално, така и финансово.                  
Обръщаме се към всички съпричастни – инвестирайки в младите медици, инвестираме в собственото си здраве!
Може да дарите средства на фондацията по време на организираните от нея събития и кампании, или на банковата сметка:

Фондация Млади Медици За България
Банкова сметка: BG31UBBS80021098963140
                 Банка – ОББ

Уважаеми Дарители,
Управителният съвет на ФММБ, както и всички одобрени кандидати, изказват искрена благодарност към Вас!
Подкрепата Ви е важна за реализацията на нашата кауза.

Дарители:

ABF – Фондация Америка за България – 100 000 лв. плюс удвояване сумата на всяко следващо дарение
Айгер Инженеринг Сл. и Д. Янчеви – 31 000 лв.
Динко Младенов – 30 000 лв.
Юнион Транс – Диана и Динко Щирянови – 20 000 лв.
Дека Трейд ООД – 20 000 лв.
Клиника Медикус Алфа – 15 000 лв.
Доеви ООД – 14300 лв.
ХМЦ – Кирил Василев – 11 000 лв.
Кристина и Георги Глогови – 10 000 лв.
Пенка и Том Хигинс – 10 000 лв.
Мария и Йордан Илийкови – 8000 лв.
Димитър Вучев – 5400 лв.
Елаците Мед АД – 5000 лв.
МегаЛукс – 5000 лв.
Чиполино ЕООД – 4500 лв.
Елена и Георги Манолови – 4500 лв.
Младен Младенов – 3500 лв.
Вивафарма Салюшънс ООД – 3000 лв.
Жулиета и Некрас Хайманови – 2500 лв.
Медикал – Ани Симеонова и Кристиян Саралиев – 2360 лв.
Диана и Анести Тимчеви – 2250 лв.
Кинтрейд – Нено Близнаков – 2200 лв.
Аквахим – 2000 лв.
AL Moda – Радка и Христодар Кличеви – 2000 лв.
Анна и Денислав Златанови – 2000 лв.
Антоанета Войводова – 2000 лв.
Бау Систем ООД – Тодор Абаджиев – 2000 лв.
Дженомикс – 2000 лв.
Димитър и Диан Колеви – 2000 лв.
Емилия и Димитър Божкови – 2000 лв.
Индекс6 ООД— 2000 лв.
ЕТ Йордан Попов – 2000 лв.
Маргарита и Стефан Никитови – 2000 лв.
Никола Марков и Любка Илиева – 2000 лв.
Сем. Рогачеви – 2000 лв.
Тринити Пропъртис – Димитър Русев и Гергана Йончева – 1800 лв.
Цвета Велева – 2000 лв.
Ани и Георги Павлови – 1500 лв.
Бояна и Антон Тончеви – 1500 лв.
Даниела Димитрова – 1500 лв.
Капка и Марин Арсови -1500 лв.
Мария Пищалова – 1500 лв.
МБАЛ Полимед – 1500 лв.
Сем. Динкови – 1300 лв.
Делова седмица и Китов център – 1200 лв.
Величка К.Найденова – 1000 лв.
Виолета Илийкова – 1000 лв.
Гедеон Рихтер България ЕООД – 1000 лв.
Господин Желев -1000 лв.
Елена и Васил Будеви – 1000 лв.
ЗЕД България – 1000 лв.
Ивайло В. Димитров – 1000 лв.
Катя Янева и Енцо Орландо – 1000 лв.
Маргарита Господинова – 1000 лв.
Ангел Пачаманов – 1000 лв.
Куултранс, Марин Желев – 1000 лв.
Огнян Кръстев – 1000 лв.
Цвета и Красимир Грудеви – 1000 лв.
Методи Цветков – 900 лв.
Сем. Тисели – 800 лв.
Марий Косев – 800 лв.
Петя и Свилен Димови – 800 лв.
Гейл Байски – 750 лв.
Николина и Николай Гачеви – 750 лв.
Светлана и Валери Кирилови – 750 лв.
Ани и Иван Демерджиеви – 700 лв.
Мария и Тодор Юнакови – 700 лв.
Иванка и Дончо Господинови – 700 лв.
Веска и Пламен Мандеви – 600 лв.
Магдалена и Саветослав Овчарови – 600 лв.
Малина и Михаил Ванчеви – 600 лв.
Надя и Николай Динкови – 600 лв.
Петя и Димитър Свещарови – 600 лв.
Таня и Николай Илиеви – 600 лв.
Петя и Димитър Свещарови – 600 лв.
Христо Димитров – 585 лв.
Таня и Митко Дерменджиеви – 585 лв.
Анета и Валентин Иванови – 500 лв.
Атанас Георгиев – 500 лв.
Бистра и Стоян Манолови – 500 лв.
Божидара и Красимир Попови -500 лв.
Веселка и Арман Христамян – 500 лв.
Владимир Чолаков – 500 лв.
Леон Фехмия – 500 лв.
Миглена и Иван Запрянови – 500 лв.
Михаил Танев – 500 лв.
Макском ЕООД – 500 лв.
Илия Будев – 500 лв.
Малина и Иван Делчеви – 500лв.
Юлияна Рангелова и Мирослав Илиев – 500 лв.
Елеонора и Огнян Рангелови – 500 лв.
Радослав Наков – 500 лв.
Ваня и Марин Пелтекови – 300 лв.
Нина и Антон Дончеви – 300 лв.
Сем. Паневи – 300 лв.
Пепа и Калин Калинови – 300 лв.
Викинг Т – 300 лв.
Диана и Александър Кабзималови – 300 лв.
ITD EOOD – 300 лв.
Мануела и Димитър Йончеви – 300 лв.
Ина и Борислав Калневи – 300 лв.
Ваня и Рангел Стареви – 300 лв.
Станислав Иванов – 300 лв.

Бистра Кирова; сем Варсамови, сем Паришеви; Десислава и Станимир Дончеви; Таня и Асен Асенови; Маргарита и Николай Александрови, Милена и Пламен Байкови, Веска и Наско Вангелови,Мария Василева, Йорданка и Любомир Василеви, Елена и Владимир Велеви; Ангел и Карла Велеви; Кристина и Кънчо Видолови; Мариана и Стефан Горанови; Веселина и Нешо Маринови; Цвета и Красимир Грудеви; Ивета Динкова; Любка И Динко Желеви; Гергина и Валентин Иванови; Вирджиния и Спасимир Иванови; Кирил Ивановв; Михаил Калнев; Людмила и Троян Коджабашеви; Юлия и Диан Колеви; Мария и Димитър Колеви; Иля Млечков; Стефка и Николай Назлъмови; Георги Николов; Раиса и Евгени Николови; Албена и Васил Панови; Павлина Паунова; Варта Саркисян; Петя и Димитър Свещарови; Джулия Стоянова; Пенка и Атанас Чобанови; Мария и Тодор Юнакови; Маргарита Вачева; Тоня Чепилска; Нели Георгиева; Галина Драганова; Мирослава Тарълова; Валентина Грозева; Валентина Вапцарова; Николина Аргирова, Елина Николова, Диана Пенкова, Христина Лазарова
Екип “Медикус Алфа”
Анонимни дарители – 9390 лв.
Следва …