Одобрени кандидати – група 5

 • Д-р Александра Иванова – ординатор в отделение Образна диагностика и Ковид отделение на МБАЛ „Св. Мина“, гр. Пловдив
 • Д-р Алпай Шабан – лекар по Дентална медицина в „Дентист Д-р Фоим Ферад“, гр. Крумовград
 • Д-р Атанас Апостолов – специализант по Ортопедия и Травматология в УМБАЛ „ЕвроХоспитал“, гр. Пловдив
 • Д-р Благойчо Постоловски – специализант по Ортопедия и травматология в УМАЛ „Каспела“, гр. Пловдив
 • Д-р Васил Гривнев – специализант по Спешна медицина в УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив
 • Д-р Ваня Тодоров – лекар в отделение за хемодиализно лечение, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив
 • Венелин Цвятков – студент по Медицина, 5-ти курс, здравен асистент в МБАЛ„Св. Иван Рилски“, гр. Пловдив
 • Д-р Деница Тонева – лекар по Дентална медицина в „Узунов Дентал“, гр. София
 • Д-р Димитър Калинов – специализант по Урология в УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив
 • Д-р Ерай Халил – специализант по Нервни болести в УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив
 • Д-р Иван Стоянов – специализант по Ортопедия и травматология в УМБАЛ „ЕвроХоспитал“, гр. Пловдив
 • Д-р Ивелина Гривова – лекар по Очни болести към ЕООД „Страхил Иванов Николов“, гр. Благоевград
 • Д-р Катерина Попдимитрова – лекар по Дентална медицина в „Ес Дент КК“ гр. Димитровград?
 • Д-р Кирил Коларов – специализант по Урология в УМБАЛ „Каспела“, гр. Пловдив
 • Д-р Кристина Бенова – специализант по Образна диагностика, УМБАЛ „Св. Екатерина“, гр. София
 • Михаела Маринова – Магистър фармацевт във „Фарматрейд“ ЕООД, гр. Пловдив
 • Д-р Никола Гривов – специализант по Ортопедия и травматология към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, гр. София
 • Д-р Петко Козарев – пециализант по Образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София