Одобрени кандидати – група 1

 • Д-р Милена Гулинац – асистент в Катедрата „Обща и клинична патология” на МУ Пловдив. Работи в МБАЛ Асеновград в Отделение по обща и клинична патология;
 • Д-р Веселин Попов – асистент, специализант и докторант по Лъчелечение в МУ Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги”;
 • Д-р Калоян Гевара – специализант и докторант по психиатрия, работи в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” гр. София;
 • Иван Хинев – студент по медицина 4-ти курс в МУ Варна, работи като здравен асистент в УМБАЛ „Св. Марина”;
 • Д-р Михаил Калнев – работи и специализира неврохирургия в УМБАЛ „Св. Георги”;
 • Д-р Симона Камберова – специализант по дерматология и венерология в УМБАЛ „Св. Георги”, младши лекар в клиника „Медикус Алфа”. Работи и в Ковид отделение на УМБАЛ „Св. Георги”, База 1;
 • Васил Петров – студент по медицина 5-ти курс в МУ Пловдив, работи като здравен асистент в УМБАЛ „Пълмед”;
 • Лилия Пачалова – студент по медицина 2-ри курс в МУ Пловдив, работи като здравен асистент в клиника „Медикус алфа”;
 • Д-р Костадин Костадинов – младши лекар в клиника „Медикус Алфа”, асистент в Катедра „Социална медицина и обществено здраве” към МУ Пловдив;
 • Д-р Анна Паришева – специализант по дерматология и венерология в МУ Пловдив, младши лекар в клиника „Медикус Алфа”. Работи и в Ковид отделение на УМБАЛ „Св. Георги”, База1;
 • Д-р Валентин Иванов – работи и специализира хирургия в УМБАЛ „Каспела”;
 • Д-р Гергина Иванова – работи и специализира ендокринология в УМБАЛ „Каспела”;
 • Д-р Джулия Стоянова – специализира гастроентрология в УМБАЛ „Св. Георги”;
 • Д-р Мария Василева – младши лекар в клиника „Медикус Алфа”;
 • Д-р Боряна Чафадарова – работи и специализира ревматология в УМБАЛ “Пълмед”;
 • Д-р Петя Михайлова – младши лекар в клиника „Медикус Алфа”;
 • Д-р Теодора Гогова – специалист образна диагностика в УМБАЛ „Св. Георги”;
 • Д-р Катерина Иванова – специализант по акушерство и гинекология в УМБАЛ „Св. Георги”;
 • Васил Василев – студент 1-ви курс Дентална медицина в МУ Пловдив, работи в Дентален център „Вимплант”;
 • Д-р Виолета Желева – специализант по нефрология в УМБАЛ „Св. Георги”, младши лекар в клиника „ Медикус Алфа”. Работи и в Ковид отделение на УМБАЛ „Св. Георги”, База 1;
 • Д-р Боряна Гунчева – младши лекар в клиника Медикус Алфа;
 • Д-р Здравена Добчева – специализант по очни болести в СОБАЛ Луксор гр. Пловдив;
 • Д-р Благовест Петров – специализант по урология в УМБАЛ „Св. Георги”, младши лекар в клиника „Медикус Алфа”;
 • Д-р Петър Канев – гастроентеролог в МБАЛ Асеновград