Условия за кандидатстване

Кой може да кандидатства за финансовата подкрепа на фондация Млади медици за България?

Ползватели на финансова помощ от фондация Млади медици за България могат да бъдат медици, отговарящи на следните критерии:

  • Медици на възраст до 35 години, учещи и/или работещи по следните специалности: „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински и рентгенов лаборант”, „Рехабилитатор”, „Зъботехник” и „Инструктор диетично хранене”;
  • Декларирана мотивация да работят по специалността си в Република България;
  • За допълнително предимство ще се приема работа, включително и почасово, в медицински центрове и болници извън университетските и областни градове;
  • При равни други условия предимство ще имат кандидатите, които са подали по-рано своите документи.

Ако отговаряте на условията по-горе, може да изпратите своя автобиография и мотивационно писмо на имейл office@mm4bg.com.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.