Постигнато от фондация Млади медици за България 08.09.2021 г.

За 12 месеца дейност фондация Млади медици за България има :

  • 151 активни бенефициенти – млади медици  работещи в 29 населени места и 64 лечебни заведения, и получаващи финансова и професионална помощ с цел тяхното оставане и реализация в Република България.
  • Изплатени 230 000 лв. финансова помощ на бенефициентите.
  • Получени дарения на обща стойност 285 000 лева, от над 150 индивидуални и корпоративни дарители , плюс общонационална DMS кампания
  • Над 4000 последователи в социалните мрежи.
  • Над 10 000 посещения в сайта на фондацията
  • Два заснети промотиращи видеоклипа с ексклузивното участие на бенефициенти на фондацията
  • Медиен интерес и участия в националните телевизии и радиа
  • Отчетност и прозрачност на събраните пари и тяхното целево изразходване