Постигнато от фондация Млади медици за България

За 9 месеца дейност фондация Млади медици за България има :

  • 90 активни бенефициенти – млади медици  от 19 населени места и 42 лечебни заведения, получаващи финансова и професионална помощ с цел тяхното оставане и реализация в и за Република България.
  • Изплатени 139 500 лв. финансова помощ на бенефициентите.
  • Получени дарения на обща стойност над 224 482 лева, дарени от над 18 юридически и 106 физически лица, плюс общонационална DMS кампания
  • Над 3500 последователи в социалните мрежи.
  • Над 10 000 посещения в сайта на фондацията
  • Два заснети промотиращи видеоклипа с ексклузивното участие на бенефициенти на фондацията
  • Медиен интерес и участия в националните телевизии и радиа
  • Отчетност и прозрачност относно събраните пари и тяхното целево изразходване