Приоритет

Нова Наредба 1 за специализация

Уважаеми колеги,
Обнародвана е новата Наредба 1 за специализация, за изработването на която, ФММБ положи сериозни и последователни усилия. Не е идеална, но все пак е огромна крачка в правилната посока. Смело изисквайте от  вашите работодатели да спазват клаузите в Наредбата, защото е масова практика това да не се случва.
Сдружете се, предлагайте и искайте нови нормативни промени за вашето по-добро кариерно развитие в България.
Честито и успех!

Д-р Динко МладеновПредседател на УС на ФММБ


https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=162218