Приоритет

Стратегическа цел на фондация Млади медици за България е да привлечем по-голяма сума дарения за да подкрепим и съответно по-голям брой млади медици.
Така ще постигнем  по-широко представителство с приоритетната цел иницииране на  нормативини и законови промени за::

  • Двойно увеличение на сегашната стартова заплата на лекарите -специализанти
  • Достъпна специализация по държавна поръчка на всички новозавършващи лекари
  • Равнопоставеност на младите медици във всички аспекти (вкл. и финансови) на работния процес, както и заплащане на допълнителния и извънреден труд., с което ще се премахнат сега съществуващите огромни диспропорции в заплащането на лекарския труд.
  • Двойно увеличение на сегашната стартова заплата за специалистите по здравни грижи, лаборанти и рехабилитатори

И всичко това да допринесе повече млади медици да останат в България.