Искам да бъда част от лекарите, които ще променят представата на хората за лекарската професия, да бъда част от младите лекари, които ще се посветят в полза на родината и на съгражданите си.Ние младото поколение сме хората,които трябва да помогнем,които да се стремим за едно по-добро бъдеще.И начинът е именно като останем тук.