Създаването на условия за развитие и просперитет в професионалната сфера на територията на България е ключът към намаляване на емиграцията на ценни кадри в чужбина
Инициативата на вашата фондация привлича моя интерес, именно защото намира правилен подход да даде стимул на младите медици да продължат професионалното си развитие в страната