Инициативата ви, оказваща финансова подкрепа на млади лекари, ме изпълва сгордост и надежда, че трудният път на младите специалисти есъпътстван отсолидно рамо и подкрепа.