Създаването на условия за развитие и просперитет в професионалната сфера на територията на България е ключът към намаляване на емиграцията на ценни кадри в чужбина