qsept

За мен е важно да се направят промени, и то радикални. Да се променят условията за отпускане на места за специализация, да се финансират адекватно, за да не се налага специализантът да работи на 2 места едновременно. Финансирането е едно от основнете условия ,за привличането на кадри във всички области на живота, и медицината не се различава от останалите. Българските медицински университети всяка година подготвят надарени млади хора, като голяма част от тях напускат страната ни. Не го правят , защото искат, а защото се налага.Защото са разочаровани от системата, както като организация, така и като заплащане.Защото в един момент се уморяват да се борят с живота, а по-добрият и лесен живот е на една ръка разстояние.