България е държава с прогресивно намаляващо население, вследствие на емиграция и отрицателен естествен прираст. Изтичането на кадри е проблем в почти всяка една сфера на икономиката ни. Здравният сектор е един от най-засегнатите от тази пагубна тенденция. Хиляди български медици работят на запад в търсене на по-добър живот и професионална реализация. Без достатъчно кадри и качествено здравеопазване бъдещето на нацията ни е поставено под въпрос. Няма кой да ни помогне, ако не си помогнем сами!

Фондация Млади медици за България е неправителствена организация, учредена през aвгуст 2020 година, чиято основна цел е да намали и спре емиграцията на млади медицински кадри, като ги стимулира да останат и се реализират професионално тук, в България.

Фондацията подпомага финансово и професионално млади медици, както и студенти по медицина до 35 годишна възраст с ексклузивното условие да останат и работят в България. Млади медици за България е основана от водещи професионалисти, за които реализирането на тази цел се е превърнала в професионална и лична мисия.

Трудно можем да постигнем голямата цел сами. Затова се обръщаме към всички съпричастни – инвестирайки в младите медици, инвестираме в собственото си здраве и повече медици да останат в България.

Извадки от мотивации на кандидатите

"Общо задължение, на всички нас, (е) да поемем щафетата от вече измореното поколение, в пъти по-малко по брой, отдало младостта си и силата си за да има все още къде да потърсим грижа, отговор и решение, да ни обучи и да е спокойно, че ще има кой да се погрижи за децата им, внуците им"