Причината толкова млади лекари да напускат България и да търсят реализация в други страни е именно системата ни, която се е превърнала в един омагьосан кръг, в който всеки един новозавършил попада.