Подкрепата, която оказвате на младите лекари, би допринесла те да се завърнат по родните си места. По този начин хората от малките градове и населени места ще имат достъп до адекватна медицинска помощ.